مدارک مورد نیاز امور ثبتی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت :
1-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء
2- کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء
3-سوپیشینه اعضا
4-یک قطعه عکس 4×3
5- کپی برابر اصل جواز در صورت لزوم
مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسات :
کپی مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکتنامه)
2-کپی روزنامه تاسیس شرکت
3-کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
4-مهر شرکت
5-کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی کلیه اعضا


مدارک مورد نیاز جهت اخذ علامت تجاری ( برند ):
حقوقی ( شرکتی )
1- کپی مدارک ثبتی شرکت
2- کپی روزنامه تاسیس شرکت
3- کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
4- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت
5- کپی از جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا هر گواهی فعالیت صنعتی ویا هرمدرک دیگری که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد.
6- پیرینت رنگی از طرح مورد نظر در ابعاد 6×6 در 10 نسخه رنگی
7- گواهی امضاء
حقیقی( شخصی )
1- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
2- کپی از جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا هر گواهی فعالیت صنعتی ویا هرمدرک دیگری که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد.
3- پیرینت رنگی از طرح مورد نظر در ابعاد 6×6 در 10 نسخه رنگی
4- گواهی امضاء


مدارک مورد نیاز جهت طرح و جواز تاسیس :
حقوقی (شرکت)
1-کلیه مدارک ثبتی شرکت
2-روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
3-کپی برابر اصل شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل
4-کد اقتصادی
5-آدرس و کد پستی
حقیقی (شخصی)
1-کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
2-آدرس و کدپستی


مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده مالیاتی :
1- اصل و کپی مدارک ثبتی شرکت
2-اصل و کپی روزنامه تاسیس شرکت
3-اصل و کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
4-کپی از آگهی تاسیس شرکت
5-اصل و کپی سندمالکیت یا اجاره نامه شرکت ( به نام شرکت و به نمایندگی از مدیرعامل و دارای کد رهگیری وهولوگرام )
6-مهر شرکت
7-قبض تلفن ، گاز ، آب به علاوه تاییده کدپستی
8-کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی مدیرعامل ، اعضاء هیئت مدیره
9-گواهی امضاء صاحب یا صاحبان حق امضاء شرکت
مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر ( روزنامه و کل ) :
حقوقی ( شرکتی )
1-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
2-آگهی تاسیس ، روزنامه تاسیس و اخرین روزنامه تغییرات شرکت
3-مهر شرکت
حقیقی ( شخصی )
1-کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی


مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی :
حقوقی (شرکتی )
1-کپی مدارک ثبتی شرکت
2-کپی روزنامه تاسیس شرکت
3-کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
4-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت
5-کپی از صفحه آخر دفاتر پلمپ
6-دو قطعه عکس مدیرعامل شرکت
7- آدرس و کدپستی محل سکونت و آدرس سند (تجاری ، اداری و دارای سند 6 دانگ)
8- کپی برابر اصل مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم )
9- گواهی امضاء
10-فیش آب و برق و گاز
حقیقی (شخصی )
1-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
2-آدرس و کدپستی محل سکونت و آدرس سند (تجاری ، اداری و دارای سند 6 دانگ)
3-دو قطعه عکس متقاضی
4-کپی برابر اصل مدرک تحصیلی( حداقل دیپلم )
5- کپی از صفحه آخر دفاتر پلمپ
6- گواهی امضاء
7- فیش آب و برق و گاز


مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
مدارکی که شرکت خارجی باید آماده نماید :
1- درخواست کتبی شرکت مادر
2 - اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.
مدارک نماینده شرکت خارجی :
1- گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد: (دوست شما)
- اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
- تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران
- تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده
- برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
- نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی
2- تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده .
3- ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران) ( توضیحات بنده این تعهدنامه را آماده و در اختیار شما میزارم)
4 - گزارش فعالیت نمایندگی
5 - آخرین گزارش مالی تائید شده
توضیح : نماینده بر اساس ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های زیربط ارسال دارند.

Air Jordan

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

اقــــدامـــات پــس از ثـــبـــت شـــرکـــت

مــــــراحل ثـــــبـــــت بـــــــرند