ثبت موسسه خیریه

ضوابط عمومی موسسات غیر دولتی
1- موسسه دارای اساسنامه مورد تایید سازمان بهزیستی باشد .
2- موسسه باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد .
3- موسسه موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان میباشد .
4- موسسه باید فعال و ازحسن شهرت برخوردار باشد .
5- وظایف موسسه با فعالیتهای حوزه امور اجتماعی سازمان هماهنگ و در یک جهت انجام پذیرد.
تبصره : صلاحیت عمومی موسسه می بایست به تایید حراست بهزیستی استان رسیده باشد .
وظایف موسسات خیریه غیر دولتی
1- انتقال اطلاعات در رابطه با نوع فعالیت ها و خدمات موسسه به خانوارهای معرفی شده از سوی بهزیستی به طریق مقتضی
2- پذیرش و افتتاح حساب برای هریک از خانوارهای غیر قابل بازتوان انتقالی به موسسه و ارائه لیست تایید شده بانک به سازمان بهزیستی استان تهران
3- پرداخت کمک های مستمر و غیر مستمر به خدمت گیرندگان معرفی شده سازمان بهزیستی با رعایت ضوابط مربوط به دستور العمل اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست
4- ایجادزمینه های لازم جهت شرکت نیروهای موسسه غیردولتی در دوره های آموزشی پیش بینی شده از سوی بهزیستی استان
5- موسسه غیر دولتی موظف است برای ارائه خدمات به خانوارهای غیر قابل بازتوان منتقله به آنها تا یکصد خانوار یک فرد مجرب و آشنا به مسائل اجتماعی بکار گرفته و به سازمان بهزیستی معرفی نماید و به ازاء هر 75 خانوار اضافی یک نفر دیگر را به سازمان معرفی کند .
6- همکاری لازم با کارشناس معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی
7- موسسات خیریه غیر دولتی موظفند طی دوره 3 ماهه نسبت به ارائه گزارش عملکرد مالی در قبال اعتبارات دریافتی از بهزیستی برابر فرمهای مربوطه اقدام نمایند .
8- با توجه به حفظ کرامت انسانی خانوارهای خدمت گیرنده موسسات غیر دولتی موظفند ضمن نگهداری پرونده های اجتماعی ارجاعی از طریق بهزیستی کلیه اطلاعات مربوط به آنان را محفوظ دارند .
9-پیگیری ارائه خدمات مددکاری براساس برنامه های کمکی تدوین شده از طریق واحدهای مددکاری بهزیستی
نحوه واگذاری خانواده های غیر قابل بازتوان به موسسات خیریه غیر دولتی :
الف ) وظایف بهزیستی استان
1- شناسایی موسسات خیریه غیر دولتی فعال در بخش امور اجتماعی از طریق کمیته های نظارت بر موسسات خیریه غیر دولتی
2- ارزیابی توان موسسات برای ارجاع خانوارهای مورد نظر از طریق کمیته های نظارت بر موسسات خیریه غیر دولتی استان
3- انعقاد قرارداد با موسسات خیریه
4- آماده سازی خانواده ها جهت انتقال به موسسات غیر دولتی
5- ارسال خلاصه پرونده شامل : تصاویر اوراق شناسایی ، مدارک تحصیلی ، تنظیم خلاصه گزارش مبتنی بر مشخصات کامل خدمت گیرنده و افرادتحت تکفل آنان ، علت پذیرش ،‌تاریخ شروع حمایت ، ‌شرح اقدامات انجام شده در طول حمایت
6- معرفی خانوار غیر قابل بازتوان به موسسات خیریه
7- تحویل پرونده های خانوارهای غیر قابل بازتوان پس ازتنظیم وانعقاد قرارداد
8-معرفی کارشناس ناظر مجرب و متخصص به منظور نظارت بر شیوه های اجرایی کار موسسات خیریه غیر دولتی
9- تامین اعتبار مورد نیاز جهت کمک به تامین معاش خانوارهای غیر قابل بازتوان منتقله به موسسات خیریه غیر دولتی
10- اختصاص بخشی از اعتبارات بلاعوض و وامهای منظور شده در ردیف های مربوطه برای اشتغال خانواده ها به موسسات خیریه فعال در زمینه توانمند سازی خانوارها با رعایت سیاست های شورایعالی اشتغال مشروط براینکه طرحهای قابل قبول ارائه نمایند ، بلامانع است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

اقــــدامـــات پــس از ثـــبـــت شـــرکـــت

مــــــراحل ثـــــبـــــت بـــــــرند