ثبت شرکت

شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است:

1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
مدارک لازم برای ثبت شرکتها :
1-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء
2- کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء
3- سوپیشینه اعضا
4- یک قطعه عکس 4× 3
5- کپی برابر اصل جواز در صورت لزو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     اخذ پروانه بهره برداری|اخذ کارت|اخذ کد اقتصادی12 رقمی|انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص|انحلال شرکتها|ثبت برند و لوگو|ثبت برند در کرج|ثبت تغییرات|شرکت|ثبت شرکت در کرج|صورتجلسه تغییرات